Firma adgang

Velkommen til Animal-Network – Den Digitale-Sundhedsbog til alle dyr.

Sundhedstjek og vacciner kan nu udfyldes digitalt i den Digitale-Sundhedsbog (nøjagtigt som en papirbog)

 • Men I kan også blot – når en dyreejer ønsker det – fremsende f.eks. kopi af faktura, eller sundhedshistorik til scan@animal-network.com (så sørger vi for alt bliver digitaliseret og tilgængeligt for dyreejeren) – uden ekstra tidsforbrug for jer.
 • Og i marts 2023 vil vi frigive en opdatering, hvor alle dyreejere får deres egen unikke INBOX, en digital sundhedsbog-postkasse. Her kan I sende kopi af faktura eller historik direkte til dyreejeren, og alt bliver indlæst uden indtastning eller ekstra arbejde.

Vi opfordrer jer til altid at spørge jeres klienter, om I skal fremsende kopi af behandling eller faktura til den Digitale-Sundhedsbog via Animal-Network. Nogle tager et beløb for dette, mens andre ser det som en service. Med den digitale sundhedsbog kan den gamle papirbog afskaffes.

 • Som et kvalitetsstempel, vil vi tilføje at Animal-Network samarbejder med e-Boks, og at I naturligvis er velkommen til at oplyse jeres klienter om at I kan sende bilag, kvitteringer mv til dem i e-Boks – læs mere her:

I er altid velkommen til at skriv til os, på info@animal-network.com – hvis I ønsker en gennemgang, eller har kommentar, input eller forslag.

 • Hvis I ønsker markedsføringsmateriale til jeres hjemmeside eller Facebook, er I velkomne til at skrive til os.

  Forside Klinik/erhverv

  1. = Søg på dyr, og tilføj sundhedsbog, behandlinger bilag mv
  2. = Rediger firma info, navn, adresse, logo mv. (det som dyreejere ser)
  3. = Oversigt over påmindelser til dyrets ejer, om genbesøg
  4. = Oversigt over de dyreejer som ønsker sundhedsbogen opdateret
  5. = Menu + skift profil (se Animal-Network som klinik eller dyreejer)

  Søg/find dyr

  1. = Søg på dyr – ID, navn eller ejer.
  2. = Når dyret findes tryk på ”fortsæt” – ellers Opret dyr (skal kun gøres første gang)
  • Hvis dyret er ukendt, skal dyret tilføjes og det er muligt at indtaste ejerens email – så der sendes mail til dyrets ejer automatisk ved oprettelse.
  • Vi kan tilbyde at oprette alle dyr fra Jeres system gratis i Animal-Network – I skal blot fremsende liste med dyrenes info (navn, id, race, art) – så sørger vi for at alle er oprettet, og klar til brug.

  Udfyld sundhedsbog/behandling

  1. = Tilføj behandling, kommentar, bilag, og dato for påmindelse for genbesøg, (alt kan noteres, behandlinger, foder, træning, pleje mv)
  2. = Tilføj Sundhedscheck skema – se skema.
  3. = Tilføj vaccine info, dato, Batch nr, bilag – og dato for påmindelse
  4. = Opdater sundhedsbog
   • Hvis dyrets ejer er aktiv/oprettet sendes der automatisk mail til ejeren når sundhedsbog er opdateret.
   • På samme måde sendes der automatisk mail til dyrets ejer når det er tid til næset behandling, besøg, vaccine mv. – så de husker at bestille tid hos jer igen. (hvis I har udfyldt dato i “Tilføj påmindelse”)

   Sundhedscheck skema

   • Udfyld skema, med afkryds, og tekst
   • Tilføj evt,. egne linjer, og kommentar

   Tryk Gem, og skema tilføjes.