e-Boks er Danmarks mest anvendte digitale postkasse. Her får du post fra det offentlige, din bank, forsikringsselskab og mange flere – nu kan du samle alt om dine dyr i e-Boks, via Animal-Network.

JA det må de gerne.

 • Intet i lovgivningen, her under GDPR gør at der ikke må udleveres oplysninger til dyrets ejer, dog bør der være samtykke hvis 3.part (som Animal-Network) sender anmodning på dyrets ejers vegne og får udleveret oplysninger.
 • Hos Animal-Network er samtykke digitalt, som medsendes ved anmodning.
  • Dyrejeren er altid CC i alle anmodninger, så klinikker har mulighed for selv at få anmodningen bekræftet.

Det er ikke et lovkrav, at udleverer selve Journalen - men man anser det for god etik at udleverer kopi af f.eks. epikrise.

Animal-Network anmoder om af kopi af sundhedsinfo - helt simpelt info om:

 • Hvornår var sidste sundhedstjek og vaccine?
 • Evt. dato for hvornår næste sundhedstjek og vaccine kræver genbesøg?
 • Det er muligt at sende både historik, og fremtidige dokumenter direkte til dyreejeren via Animal-Network og e-Boks.
  • - f.eks. epikrise, sundhedsbog, vaccinekort eller evt. pas - eller blot info om sidste besøg og evt. genbesøg.

Et samtykke kan både afgives mundtligt, skriftligt og digitalt - hos Animal-Network er samtykke digitalt.

Det er naturligvis KUN dyreejeren og den dyrlæge som uploader oplysninger – som kan se det uploadet.

 • Nøjagtig som man kender der fra egne læge – hvor det som lægen skriver/deler KUN er tilgængeligt for personen og lægen.

Animal-Network er ikke kun et tilbud til dyrlægerne – men især en service til dyreejeren, hvor de kan samle deres dyrs info i en digital løsning.

 • Enten via digitale sundhedsbøger, vaccinekort – som dyrlægen kan indtaste i Animal-Network (frem for brug af papirbøger)
 • Eller via kopi af f.eks. epikrise/kvittering (som indlæses digitalt)
 • Eller via kopi af sundhedsbog, eller vaccine kort (som indlæses digitalt)

NEJ, det må man ikke.

Overgangen til digitale løsninger med indsigt kender man i forvejen fra f.eks. egen læge, e-Boks, netbank, forsyningsselskaber mf - hvor gennemsigtigheden har givet store tidsbesparelse, en langt højre kvalitet og sikkerhed

Animal-Network er helt gratis både for dyreejer og folk som arbejder med dyr - dyrlæge, behandler, træner mv

 • Med Animal-Network er det nu muligt for dyrlægen med flere at sende alle vigtige dokumenter mv direkte til dyrets ejer - og derved være med til at sikre en bæredygtig løsning, der gør at dyre ejere, altid har digitalt adgang og bliver forbundet med dyrlægen.
 • Ja man bruger ekstra tid, første gang men skal uploade historik, men får også en unik mulighed for at tilbyde sine klienter og deres dyr, en service som tidliger ikke fandtes - og som fremover kun tager ganske kort til at opdateret ved besøg.

Sig farvel til gamle papir løsninger, og goddag til fremtidens digitale løsning.

GDPR og samtykke

Dyrets ejer kan give Animal-Network samtykke til at anmode om “sundhedsinfo” fra dyrlægen m.fl. og efterfølgende tilgå dem digitalt, så tidliger og fremtidige besøg og vaccinationer ikke glemmes.

Ret til indsigt

Du har som udgangspunkt ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig – og du har ret til at få en kopi med oplysningerne udleveret gratis.

Hvad er personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.

Det anses for god etik:

At udlevere epikrise, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til dyrets registrerede ejer