1/9-2022 bliver Faunabox til Animal-Network.
Animal-Network indsamler og behandler kun oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Databeskyttelsesforordning 2016/679 af 27. april 2016 (“Databeskyttelsesforordningen”) med tilhørende retsakter samt heraf afledt national lovgivning (“Databeskyttelseslovgivningen”).

Animal-Network er dataansvarlig for de personoplysninger vi indsamler for at opfylde dine anmodninger, og for at give dig adgang, for at optimere Animal-Network og for at kunne markedsføre vores produkter samt ydelser over for dig.

Udbyder af tjenesten og dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Animal-Network
CVR-nr.: 43132326
Trettenstykkerne 10
4700 Næstved
E-mail: gdpr@animal-network.com

Animal-Network er ikke dataansvarlig for de personoplysninger, som du uploader på tjenesten eller for de oplysninger, der er indeholdt i kommunikation mellem leverandører, bruger og andre tredje parter.

Oplysninger vi indsamler, formål og retsgrundlag.

Når du besøger Animal-Network, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Animal-Network. Dette er f.eks. oplysninger om, hvilken type browser du bruger, og oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden, hvilke sider du besøger, og hvilke links du klikker på, samt oplysninger indsamlet via cookies. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og funktioner på Animal-Network. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du tilmelder dig til vores markedsføring, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse. Formålet er at kunne efterkomme din anmodning og for at kunne levere markedsføring til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du opretter en bruger hos Animal-Network, beder vi dig oplyse en række stam oplysninger, herunder dit navn og e-mail. Du kan vælge at logge ind via Facebook. Hvis du anvender et sådant log-in til at logge ind på tjenesten, får vi adgang til de oplysninger, som du har valgt, skal være offentligt tilgængelige på det pågældende sociale netværk for at kunne validere dig. Vi skal bruge disse oplysninger for at kunne give dig adgang til tjenesten og tilbyde dig de ydelser og services, der er knyttet til tjenesten. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Når du kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, som du giver til os, formålet er at kunne kommunikere med dig og efterkomme dine anmodninger. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Videregivelse af dine oplysninger

Når du anmoder om dit dyres journal fra en dyrlæge, skal du bekræfte at Animal-Network må videregive dine oplysninger så dyrlægen kan bekræfte at du har ret til at modtage dyrets journal.

Vi videregiver alene dine personoplysninger til andre dataansvarlige i det omfang, det er beskrevet i nærværende betingelser. Derudover sker der ikke videregivelse af personoplysninger uden dit udtrykkelige samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov eller anden retlig forpligtelse, der påhviler os, eller det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Oplysninger kan overlades til samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender samarbejdspartnere til vedligeholdelse, forbedringer af tjenesten, teknisk drift samt udsendelse af nyhedsbreve. Disse virksomheder er data-behandlere og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået databehandleraftaler med alle databehandler, der behandler personoplysninger på vores vegne.

De pågældende virksomheder har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller beskadiges, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelseslovgivningen eller i strid med vores instruks.

Dine rettigheder

Indsigtsret
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om indsigt i vores behandling af dine personoplysninger, herunder hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du har andre spørgsmål eller ønsker mere indsigt, skal du sende en skriftlig anmodning til gdpr@animal-network.com. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Skriv venligst en e-mail til gdpr@animal-network.com.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på markedsføring, du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

Retten til at klage
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder bedes du kontakte os på gdpr@animal-network.com – Vi forbeholder os dog ret til at afvise henvendelser der er åbenbart grundløse eller overdrevne.

Sletning af oplysninger

Oplysninger indsamlet om din brug af Animal-Network slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i 5 år.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til markedsføring slettes, når dit samtykke trækkes tilbage.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din oprettelse af profil vil automatisk blive slettet, når du sletter din profil eller såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 5 år.

Sletning af din persondata

Du har retten til at blive glemt og få al din persondata, vi har hos Animal-Network, slettet. Hvis du ønsker at gøre brug af denne ret, så skriv venligst en e-mail til gdpr@animal-network.com.

Hvis du har yderligere spørgsmål til GDPR, så skriv venligst en e-mail til gdpr@animal-network.com.